Polja - Array

Polja u PHP-u se veoma često koriste. Recimo $_SESSION, $_COOKIES, $_POST, $_GET, sve su to u biti varijable koje su polja (array). Primjena polja je vrlo česta i potrebno je dobro znati to područje. osim navedenih primjera najčešće se koristi kod spremanja i dohvaćanja podataka iz baze podataka, CSV datoteka i sl.

Nekoliko primjera kreiranja polja:

<?php

   $polje1 = array(1, 2, 'x', 'y', 100);
   // ispisati će vrijednost sa indexom 2
   // indeksi kreću od 0, tako da je to u ovom primjeru x
   print $polje1[2]; 

   // ispisuje sve vrijednosti polja sa prikazanim indeksima
   print_r($polje1);

   $polje2 = array();
   $polje2[] = 'vrijednost sa indeksom 0';
   $polje2[] = 'vrijednost sa indeksom 1';
   $polje2[] = 'vrijednost sa indeksom 2';
   print_r($polje2);

   // ovdje imamo asocijativno polje
   $polje3 = array(
     'ime' => 'Pero',
     'prezime' => 'Peric',
     'spol' => 'muski'
   );
   // ispisuje 'Pero Peric'
   print($polje3['ime'] . " " . $polje3['prezime']);
   // ispisuje sve vrijednosti od $polje3
   print_r($polje3);

?>
   

U gornjem primjeru vidimo nekoliko vrsta kreiranja polja i dohvaćanja vrijednosti. Generalno mislim da nije puno potrebno objašnjavati jer primjer dosta govori sam za sebe.

Petlje i polja

<?php

   $polje = range(1, 20);
   
   // sumiranje sa for petljom
   $sum = 0;
   for($i = 0; $i < count($polje); $i++){
     $sum += $polje[$i];
   }
   echo "Suma je: " . $sum;

   // sumiranje sa foreach petljom
   $sum = 0;
   foreach($polje as $nr){
     $sum += $nr;
   }
   echo "Suma je: " . $sum;
?>

Ovdje imamo dvije petlje koje smo koristili za sumiranje, ali mogu se koristiti praktički za sve operacije gdje moramo prolaziti kroz polje. Petlje su dosta slične, jedina je razlika što se foreach najčešće koristi kod asocijativnih polja.

<?php

   $polje = array(
     'Neka Vrijednost',
     'x' => 'Vrijednos za key x',
     'ime' => 'Pero'
   );

   foreach($polje as $key=>$value){
     print $key . ": " . $value . "<br/>";
   }
?>

Kako biste bolje shvatili foreach petlju najbolje da isprobate gornji primjer.

Korisno:
PHP Array
PHP Foreach
PHP For
PHP print_r