JavaScript

JavaScript je skriptni programski jezik koji se izvršava unutar preglednika na strani korisnika. JavaScript nije Java kako mnogi misle. JavaScript jest napravljen da bude sličan Javi, međutim nije objektno orjentiran kao Java, nego se temelji na prototipu.

Uz pomoć JavaScripta možemo napraviti razne dinamičke funkcije na web stranici i web stranicu napraviti da izgleda više kao nativna aplikacija nego web stranica, naročito ukoliko se koristi AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) koji omogućava web strnicama da komuniciraju sa serverom bez potrebe za osvježenjem cijele stranice. 

Postoje mnogobrojne biblioteke koje olakšavaju rad sa JavaScriptom. Jedan od najpoznatijih je jQuery kojega ćemo dosta obrađivati u nastavku.