HTML

HTML (HyperText Markup Language) je prezentacijski jezik koji se koristi za izradu web stranica. HTML jezikom oblikuje se sadržaj i strukrua web stranice. HTML je prilično jednostavan jezik za učenje. Prikaz HTML dokumenata omogućava web preglednik, a također se koristi i u modernim E-mail preglednicima.

HTML jezik se koristi za određivanje strukture (kostura) web stranice, dok se izgled (dizajn) radi uz pomoć CSS-a. Sam HTML ne može se koristiti za neke dinamičke radnje. Za to je potrebno dodatno koristiti PHP ili JavaScript ili kombinaciju i PHP-a i JavaScripta.